16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

18:15 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

14:30 – 18:00 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

14:30 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

18:00 – 19:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:30 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:30 – 10:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

19:30 – 22:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

19:00 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

09:00 – 23:00 – plenārsēde

19:00 – 21:45 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

09:00 – 23:00 – plenārsēde

18:15 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas sēde

09:00 – 16:00 – plenārsēde